$row['baslik']

Soğutma Grupları Bakımı

SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER) BAKIM ONARIMI

1.Hava soğutmalı soğutma grubu bakım onarımı

2.Su soğutmalı soğutma grubu bakım onarımı

3.Değişken gaz debili soğutma grubu bakım onarımı

SOĞUTMA GRUBU BAKIM ONARIMI NASIL YAPILIR

1.Gaz kaçaklarının kaçak dedektörü yardımı ile aranması ve gaz kaçaklarının giderilmesi

2.5000 çalışma saatinden sonra kompresör yağlarının değişimi

3.5000 çalışma saatinden sonra gaz hattı filtrelerinin değişimi

4.Kondenser yüzeylerinin özel kimyasal temizleme maisi ile temizliği ve durulanması

5.Evaporatör (shell-tube)içerisindeki kireçlenme ve çamurlanmaların temizliği için kimyasal leme maisi ile temizliği ve durulanması

6.Kompresör üzerinde bulunan klemens bağlantı vidalarının sıkılığının kontrolü gevşek olan bağlantıların sıkılması

7.Kompresör direnç(ohm) ve amperaj değerlerinin ölçülerek kayıt altına alınması

8.Kompresör performans değerlerinin ölçülerek faaliyet kontrolünün yapılması

9.Elektrik panosu içerisindeki tüm güç kontaktörlerinin kontak takımlarının kontrolü mekanik özelliğini yitiren ve kararma olan kontak takımlarının değişimi

10.Tüm yardımcı kontak ve rölelerin kontaklarının faaliyet kontrolü

11.Soğutma sistemi üzerinde bulunan tüm emniyet elemanlarının (alçak basınç, yüksek basınç, yağ basınç prosestatı gibi) faaliyet kontrolü

12.Tüm basınç manometrelerinin değerlerinin kontrol edilerek yanlış ölçen manometrelerin kalibrelerinin yapılması veya değişimi

13.Pislik tutucuların temizlenmesi

14. PLC içerisindeki tüm set değerlerinin kontrolü ve set değerlerinin prosesin ihtiyacına uygun değerlere ayarlanması

15.Soğutma gaz hattı üzerinde bulunan tüm vana ve selenoidlerin faaliyet kontrolü

16. Super heat ve subcooling değerlerinin ölçümünün yapılarak idareye raporlandırılması

17.Kompresör gövdesinde bulunan karter ısıtıcılarının faaliyet kontrolü

18.Kompresör içerisinde bulunan yağ filtrelerinin temizliğinin yapılması

19.Kompresör yağlarının seviyesinin kontrolü (gözetleme camı en az 1/2 oranında olmalıdır.)

20.Kondenser fanlarının dönüş yönlerinin ve faaliyetlerinin kontrolü

21.Kondenser fanlarının rulmanlarının ve yataklarının faaliyet kontrolü,arızalı ve aşırı ses yapan fan motorlarının rulmanlarının değişimi devamı halinde fan motorunun değişimi

22.Tüm soğutma grubu yüzeylerinin basınçlı yıkama makinası yardımı ile temizliğinin yapılması