$row['baslik']

Isıtma Sistemleri

 Isınma ihtiyacı, insan vücudu ile çevresi arasındaki ısı alışverişi ile bir ısı değişimi dengesi kurma ve ısıl konfor ortamını sağlama gereğinden doğmuştur. İnsanların barındığı veya çalıştığı binalarda ısıl konfor şartları verimli çalışma ve sağlık yönünden önemlidir. Isıl konfor günümüzde yalnız insanlar için değil bütün hassas cihaz ve makineler için de gereklidir.

Canlılar içerisinde insan, fizyolojik bakımından tropikal iklim şartlarına uygundur. Bir insanın rahat ve güvenli yaşayabilmesi için çevre sıcaklığının belli bir değerde olması gerekir. Bu değer 15 C ile 27 C arasında değişir. Dış hava sıcaklığı kış aylarında çok düştüğü için ortamların ısıtılması gerekmektedir.


Isıtma sistemleri genel olarak dört ana gruba ayrılır.
1.Merkezi ısıtma (Bina altından ısıtma)
2.Tekil ısıtma (Kat ve villa ısıtması)
3.Bölgesel ısıtma (Uzaktan ısıtma)
4.Sıcak hava ile ısıtma”